decor image
decor image

Werkwijze

Onze werkwijze is opgevat als een bouwdoos. De opdracht bestaat uit een basispakket, dat met opties kan aangevuld en gepersonaliseerd worden tot een totaalpakket. We zijn uw gids om uw bouwproject tot leven te brengen, een onafhankelijke raadgever tijdens het bouwproces.

Tijdens de opdracht wordt met zo veel mogelijk betrokken partijen overlegd om van idee naar realisatie te gaan zodat een doordacht en duurzaam eindresultaat met meerwaarde wordt bekomen. Met kennis van zaken fungeren wij als één aanspreekpunt voor u, de studiebureaus, de aannemers en alle andere betrokkenen.

Scroll or drag to explore.
Swipe to explore.
slide image

01. Eerste gesprek en bezoek

We komen vrijblijvend en kosteloos bij u langs om uw wensen en dromen te bespreken. We bezorgen u na ons bezoek binnen één week een samenwerkingsvoorstel op maat.

02. Ontwerp

Op basis van gesprekken met u maken we een ontwerp op maat van uw wensen en dromen. We houden hierbij rekening met uw bouwbudget, de stedenbouwkundige voorschriften en met alle andere geldende normen. Dit wordt gepresenteerd aan de hand van plannen en fotorealistische 3D-visualisaties. Na één of meer besprekingen met u wordt het ontwerp verder aangepast en op punt gezet.

03. Raming

Optioneel kunnen wij een kostenraming opmaken. Zo weet u hoeveel de werken zullen kosten. We overleggen met u en indien nodig zoeken we samen naar aanpassingen in het ontwerp om binnen het budget te blijven.

04. Bouwaanvraag of melding

We tekenen de plannen verder uit en maken de formulieren op voor de gemeente/stad. De bouwaanvraag wordt ingediend via een digitaal loket. Als de bouwaanvraag ingediend is volgen wij dit verder op.

05. Voorbereiding werken

Dit is een optioneel onderdeel van onze opdracht.
We vragen offertes op aan aannemers en vergelijken deze volgens een bepaalde methodiek. Zo kunnen appels met appels vergeleken worden. We geven u advies met welke aannemer u het beste werkt. Tijdens dTijdens het wachten op de vergunning worden alle tekeningen, details en studies klaar gemaakt die de aannemer of de zelfbouwer nodig heeft om het werk uit te voeren. Indien gewenst geven we u advies bij het maken van een keuze voor bouwmaterialen en uitvoeringswijzen. We maken een beknopte overzichtslijst op van de verschillende werken en geven advies in verband met de planning en coördinatie van de verschillende aannemers. We stellen een aannemerslijst ter beschikking. U blijft wel volledig vrij om te kiezen met welke aannemer u in zee wil gaan.e werken kunnen wij de facturen voor u nazien.

06. Controle op de goede uitvoering

We bezoeken de werf en zien na of alles uitgevoerd wordt volgens de regels van de kunst, tot de werken afgewerkt zijn. We organiseren werfvergaderingen met u en de aannemers en leggen de besproken punten vast in een werfverslag.